Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met hen was. En zoo is het dat "allen, die tot de gemeenschap van de Godsdienst van Christus zijn toegelaten," hebben hun Heer altijd tegenwoordig met hen, wanneer zij ook willen gaan en Hem vinden. Hij is tegenwoordig in Gods Huis, want Hij zegt, "Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen": Hij is tegenwoordig bij den Heiligen Doop, waar Hij de kinderen in Zijn armen neemt: Hij is tegenwoordig bij de Heilige Communie, waar de geloovigen, die Hem genieten, waarlijk en inderdaad ontvangen het Lichaam en Bloed van Christus. Wij vinden Hem dadr, en niemand neemt onze blijdschap van ons. Moeilijkheden worden verdraagzaam, vleeschelijke begeerlijkheden kunnen wij wederstaan, en een hemelsch leven kunnen wij leiden volgens onze roeping, als wij maar begrijpen en verwezenlijken de tegenwoordigheid van Christus, in onze harten, in de Godsdienst, bij het Altaar. Allen kunnen dien vrede, welken zij brengt, verwerven als zij dien maar zoeken waar Christus is, gereed om denzelve te geven.

95. 99» 103, 161, 186, 217, 263, 264, 12.

DE VIERDE ZONDAG NA PASCHEN.

" Wanneer de Geest der Waarheid zal gekomen zijn, Hij zal u in al de waarheid leiden."—S. Johannes xvi. 13.

" Ik geloof in . . . de Heilige Katholieke Kerk."

" Ten derde, leer ik gelooven in God den Heiligen Geest, Die mij en al het uitverkoren volk van God heiligt."

Sluiten