Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat wij dezelve kunnen geduldig en blijmoedig dragen, want Christus heeft de wereld overwonnen in Zijn menschelijke natuur, welke is ook onze natuur, en geeft ons de noodige kracht om te overwinnen. Ja, Hij versterkt ons door Zijn genade, en bemoedigt ons door Zijn voorbeeld. Hoort dan Zijn troostrijk woord, " Hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen."

D. 104, 288; A. 26, 101, 129, 132, 157, 227, 228, 327, 10.

HEMELVAARTSDAG.

"De Heer dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den Hemel, en is gezeten aan de rechterhand van God."—s. Markus xvi. 19.

"Ik geloof in Jezus Christus, Die is opgevaren ten Hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders."

Wij vieren van daag de Hemelvaart van onzen Heer Jezus Christus. S. Lukas vertelt ons dat de Heer leidde Zijn Apostelen buiten Jeruzalem over den Olijfberg " tot aan Bethanie," en van daar is Hij opgevaren naar Zijn Troon in den Hemel. De weg van lijden is immer de weg tot de heerlijkheid. Hier, bij den voet van den Olijfberg, was de tuin Gethsemane waar Hij Zijn Zielsangst doorgestaan had: hier was Hij door de soldaten van de Overpriesters gevangen genomen : en hier, op den top van den Olijfberg, van waar Hij den tuin kon zien, werd Hij in heerlijkheid opgenomen tot den Troon van Zijn Almacht. Zoo wij, als wij met Hem willen regeeren, moeten gewillig zijn alle moeilijkheid en

Sluiten