Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

want zij waren van den beginne met Hem geweest: van Zijn Doop af toen Hij begon te leeren en wonderwerken te doen. En het bewijs dat zij den Heiligen Geest ontvangen hadden, was de kracht met welke zij voor de waarheid opgestaan hebben. Hunne getuigenis was de waarheid: zij hebben verkondigd wat zij den Heer hadden zien doen, en wat zij Hem hadden hooren zeggen; dit was het Evangelie te verkondigen. Laat ons niet vergeten dat wij ook zijn daartoe geroepen. Het negende gebod waarschuwt ons dat wij geen valsche getuigenis moeten spreken. Het bewijs dan dat wij ook den Heiligen Geest hebben, is sterkte van hart om niet bang te wezen rechtuit te spreken, geen lastertaal tegen Christus of Zijn Kerk toe te laten, nooit beschaamd te zijn om te wijzen dat wij aan Christus kant zijn. De Apostelen waren geroepen getuigen van Christus te wezen door hunne prediking, maar wij en alle Christenen door een standvastig Christelijk leven.

Het is niet altoos gemakkelijk noch aangenaam getuigenis te dragen voor Christus. De Heer heeft Zijn Apostelen voorzegd dat zij zouden om Zijnentwil uit de Synagoge geworpen worden, en dat een iegelijk die hen zou dooden, zou meenen Gode een dienst te doen. Deze woorden werden spoedig waar. Een Synagoge was een Joodsche kerk : en de man die blind geboren was en die door onzen Heer genezen werd, en die in zijn dankbaarheid zoo braaf voor den Heer opgestaan had toen hij vóór den Raad gebracht werd, werd om die reden uit de Synagoge geworpen en afgesneden van zijn voorrechten als een lid van de Joodsche Kerk. S. Jakobus werd gedood met het zwaard: S. Stefanus gesteenigd,—en Paulus, toen nog onbekeerd, meende dat hij Gode een dienst deed toen hij daarmee toestemde : ja, binnen weinige jaren werden al de Apostelen, buiten S. Johannes, op één of ander wijze gedood: en honderden en duizenden van geloovige mannen en vrouwen

Sluiten