Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gestraft door giftige slangen die hen gebeten hebben. Een slang, van koper gemaakt, werd op een dwarspaal verhoogd, en allen die gebeten waren en de koperen slang zouden aanzien, zouden hersteld worden. Dit was een tegenbeeld van onzen Heer Jezus Christus. Hij, de Zoon des Menschen, moest op het Kruis verhoogd worden, opdat zondaars, die door de oude giftige slang, den duivel, gebeten waren, konden op Hem zien, en van hunne zonden genezen en hersteld worden : " opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven hebbe." Als wij in Hem gelooven, zullen wij gelooven dat al zijn woorden de waarheid zijn. Wat Hij zegt, moeten wij doen. Hier zegt Hij ons dat wij moeten wedergeboren worden uit water en Geest in den Heiligen Doop, opdat wij het eeuwige leven hebben. Laat ons zorg dragen dat het eeuwige leven, in ons geboren bij onzen Doop, niet kwijnt en uitsterft, maar dagelijks groeit en sterker wordt.

A. 131, 132, 138, 139, 290-293, 353.

DE EERSTE ZONDAG NA DRIEËENHEID.

"Dit is de liefde Gods, dat wij Zijne geboden bewaren ; en Zijne geboden zijn niet zwaar."—1 Johannes v. 3.

" Zij beloofden ... ten derde, dat ik Gods heiligen Wil en geboden zoude onderhouden, en in dezelve al de dagen van mijn leven wandelen."

Verleden Zondag was het slot van het eerste deel van het Christelijke Jaar. Het Christelijke Jaar begint met den eersten Zondag in den Advent. De Adventsweken

Sluiten