Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

letten, zal geen bode terugkomen van het Paradijs om ons verder te vermanen. Nogtans heeft God in Zijn groote liefde Eén, meerder dan Lazarus, laten terugkomen om tot ons te getuigen : Zijn eigen Zoon Jezus Christus onze Heer is ten derden dage uit de dooden opgestaan, en Hij gebiedt ons God lief te hebben, en wijst ons hoe wij God mogen behagen beide in wil en werk. God geeft ons zooveel genade als wij noodig hebben, en het is onze eigen schuld als wij die niet gebruiken. Lazarus heeft die genade gebruikt, en is naar het Paradijs gegaan : de rijke heeft die genade niet gebruikt, en is in de hel aangekomen.

Z. 138, 141; E. 22, 157, 281, 282; L. 182; A. 120, 128, 131.

DE TWEEDE ZONDAG NA DRIEËENHEID.

" De vreeze des IIeeren is het beginsel der wijsheid ; allen* die ze doen, hebben goed verstand : zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid."—Psalm cxi. 10.

"Wat leert gij hoofdzakelijk uit deze geboden? Ik leer uit dezelve twee dingen : mijn plicht jegens God en mijn plicht jegens mijn naaste."

Gedurende de eerste helfte van het Christelijke Jaar leert de Kerk ons "al de Artikelen van het Christelijke Geloof," welke bevat worden in de Geloofsbelijdenis. Gedurende de tweede helfte van het Christelijke Jaar leert de Kerk ons " Gods heiligen Wil en geboden." De Geloofsbelijdenis leert ons het Geloof, en de Tien Geboden onzen Plicht. Onze Plicht jegens God kan in

Sluiten