Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenspoeden welke wij moeten overwinnen; en God heeft ons lief, zelfs wanneer wij Hem vergeten en niet denken van Zijn liefde, en Hij behoedt en beschermt ons in alle gevaren.

In de Collect bidden wij : "O Heer, wij smeeken U ons genadiglijk te hooren ; en geef dat wij, wien Gij een hartelijke begeerte tot bidden hebt gegeven, door Uwe machtige hulp in alle gevaren en tegenheden mogen beschermd en vertroost worden ; door Jezus Christus onzen Heer. Amen."

Kunnen wij deze woorden ongeveinsd gebruiken ? Toen wij van ochtend onze gebeden opgezegd hebben, hadden wij waarlijk " een hartelijke begeerte tot bidden " ? of hebben wij het een moeite geacht? of hebben wij de woorden gebruikt zonder te denken wat zij beteekenen ? is het ons aangenaam naar Kerk te gaan om God te aanbidden ? En als wij niet deze " hartelijke begeerte tot bidden " hebben, verlangen wij daarnaar ? en vragen wij God om ons die te geven? Van nature hebben wij niet deze "hartelijke begeerte tot bidden," want gebed is het verlangen van de ziel naar God. Deze begeerte is een gave van God, en Hij geeft dezelve aan degenen die dezelve van Hem vragen.

Wij bidden God alhier dat wij door Zijn machtige hulp mogen beschermd en vertroost worden in alle gevaren en tegenheden. Wij zijn in gevaar van zondigen wanneer de duivel ons verzoekt: daarom heeft ^ onze Heer ons geleerd, " Leid ons niet in verzoeking : en de Katechismus, " Dat het Hem behagen moge ons bij alle, zoowel geestelijke als lichamelijke, gevaren te beschermen en te redden." Wij zijn in geestelijk gevaar wanneer wij verzocht worden om onzen plicht te verzuimen : na te laten hetgeen wij behooren te doen; dan moeten wij bidden om Gods machtige hulp, en Hij zal ons beschermen, en kracht geven om onzen plicht uit te voeren. En wanneer wij in tegenspoed zijn, of ziek, of

Sluiten