Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

breuk kan geschieden. Het schip zal aan land gebracht Worden bij de voleinding van de wereld, en de Engelen bullen de visschen uitzoeken, de slechten wegwerpen, en de goeden inbrengen tot het eeuwige leven.

Wij allen die gedoopt zijn, zijn in de Kerk van Christus in veiligheid gebracht : wij bidden God dat wij in dien staat van zaligheid mogen volharden tot aan het einde van ons leven. Het bewijs van een Christelijk leven is dat wij, gelijk de Apostelen, alles verlaten wat ons verhindert onzen Heer te volgen en onzen plicht te vervullen in dien levensstand, in die plaats in de Kerk, waartoe wij geroepen zijn. Zelfverloochening, hetzij in kleine dingen of in groote dingen : een rein hart, en gedrag daarnaar : Christenen in daad en niet het maar in naam: zie daar het bewijs dat wij Jezus tot onzen Leidsman genomen hebben en volgen Hem na.

C. 167, 168, 170; A. 71, 123, 135, 189, 196, 216,252.

DE ZESDE ZONDAG NA DRIEËENHEID.

" Houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus onzen Heer."—Romeinen vi. 11.

" Mijn plicht jegens God is in Hem te gelooven, Hem te vreezen, Hem lief te hebben, met geheel mijn hart, met geheel mijn ziel, met geheel mijn verstand, en met al mijn kracht."

" Mijn plicht jegens mijn naaste is . . . niemand door woorden of daden te beleedigen ; . . . geen boosheid of haat in mijn hart te voeden."

Sluiten