Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gedurende de tweede helfte van het Christelijke Jaar leeren wij onzen Plicht. De Tien Geboden stellen ons onzen Plicht voor. Onze geheele Plicht kan in één woord uitgedrukt worden, namelijk, Liefde. De Kerk houdt nog van daag aan met het eerste grondbeginsel van Christelijke gehoorzaamheid, namelijk, liefde tot God omdat Hij ons eerst heeft liefgehad, welke wij moeten bewijzen door onze zelfopoffering: en liefde tot onzen naaste; en leert ons den aard van die liefde : zij is " zulk eene liefde," liefhebbende " boven alle dingen." Deze liefhebbende gehoorzaamheid is noodig om ons geschikt te maken Gods beloften hier en hiernamaals te genieten. De uitvoering van die beloften begint hier, in de kracht welke ons gegeven wordt om het nieuwe leven te leiden, de overwinning over zonde te verkrijgen, en verheven te worden boven onze oude natuur. En geloof in deze beloften zal de kracht, die ons gegeven wordt, vermeerderen. Als wij geloof hebben in Gods beloften, en ze eischen als ons eigendom, zullen wij Hem beter kunnen dienen : " geloof waardoor wij standvastiglijk vertrouwen op Gods beloften, ons in dat Sacrament [den Heiligen Doop] gedaan." Geloof in de voorrechten van den Heiligen Doop helpt ons de beloften te houden. En verder: naar mate dat wij " zulk eene liefde" bezitten, zal onze gerechtigheid in hart en daad meerder zijn.

In de Collect bidden wij: " O God, Die voor hen die U liefhebben zulke heerlijke dingen hebt bereid, dat zij des menschen verstand te boven gaan."

Sommige van die heerlijke dingen zijn in de andere wereld : sommige zijn in deze wereld, zooals de vrede en godvruchtige gerustheid welke genoten wordt in de Kerk door al hare geloovige en getrouwe leden, de wedergeboorte door den Heiligen Doop, de kracht van den Heiligen Geest, die ons gegeven wordt tot overwinning over de zonde en tot opstanding ter nieuwigheid des

Sluiten