Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levens, goede vrienden, gezondheid, blijdschap, enz. Al deze dingen bereidt God voor degenen die Hem liefhebben. Laat ons dan ernstiglijk trachten God lief te hebben. En als wij willen trachten iets te doen, de beste manier om te beginnen is God te vragen om ons te helpen; zoo gaan wij voort te bidden : " Stort in onze harten zulk eene liefde tot U uit, dat wij, U boven alle dingen liefhebbende, Uwe beloften mogen verkrijgen, die al wat wij kunnen begeeren verre overtreffen ; door Jezus Christus onzen Heer. Amen."

Wij moeten God veel liefhebben, daarom zeggen wij, " Stort in onze harten " : dat beteekent, " Geef ons veel liefde," zoodat wij God mogen liefhebben " boven alle dingen." Het eerste gebod gebiedt ons dit: God " lief te hebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met geheel ons verstand, en met al onze kracht" : meer dan onze Ouders, meer dan onzen eigen zin te begaan, meer dan de dingen rondom ons, meer dan onszelven. God heeft " zulke heerlijke dingen " voor ons bereid, dat wij Hem " zulk eene liefde " terug willen geven.

Het Evangelie bevat een deel van de Bergrede. Onze Heer leert ons dat de gerechtigheid van Zijn discipelen moet overvloediger wezen dan die van de Schriftgeleerden en Parizeen. Deze menschen hebben de Geboden onderhouden zoover als de woorden daarvan betreffen. Onze Heer wil hebben dat Zijn discipelen, dat is, wij allen die gedoopt zijn, niet alleen de woorden maar de innige beteekenis van de Geboden moeten onderhouden. De woorden of letter leeren wij in de Tien Geboden zeiven : de beteekenis of geest in onzen Plicht jegens God en onzen Plicht jegens onzen naaste. Zoo leert ons de Katechismus Gods heiligen Wil en Geboden onderhouden.

Als een voorbeeld legt onze Heer voor ons uit het Zesde Gebod, " Gij zult niet doodslaan." " Doodslaan " beteekent " moord "; en wie iemand vermoordt, is een

Sluiten