Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daag is een voorbeeld van wat onze liefde tot God moet wezen.

In de Collect bidden wij: " Almachtige en eeuwige God, geef ons vermeerdering van geloof, hoop, en liefde."

Wij bidden om " vermeerdering" : daar kan geen leven wezen zonder groei: als wij niet voorwaarts gaan, moeten wij achteruit gaan : daar is geen stilstaan in het geestelijke leven. Meer "geloof" : een meer duidelijk gezicht van het onzienlijke : meer geloof in God den Vader, zoodat wij meer dikwijls van Hem mogen denken en van Zijn zorg voor ons : meer geloof in God den Zoon, Dien de Vader gezonden heeft om het menschdom te verlossen en vrij te maken van zonde : meer geloof in God den Heiligen Geest, Die uitgaat van den Vader en den Zoon, en gekomen is om ons te heiligen. Hoe meer geloof wij hebben, des te beter zullen wij dienen.

Meer " hoop": een verwachting naar hetgeen wij nog niet verkregen hebben, namelijk, Gods hemelsche beloften, welke gegeven worden aan allen die in dit leven Hem getrouwelijk dienen: meer hoop, die opbeurt, zonder welke wij mismoedig zouden worden en dienst opgeven. Hoe meer hoop wij hebben, des te beter zullen wij dienen.

En meer " liefde " : liefde maakt dienst gemakkelijk : het is aangenaam te werken voor degenen die wij liefhebben ; dus is liefde de volmaaktheid van gehoorzaamheid. " Dit is de liefde van God dat wij Zijn geboden bewaren." Hoe meeif liefde wij hebben, des te beter zullen wij dienen.

Geloof, Hoop, Liefde,—deze zijn de drie Christelijke deugden die blijven. Zij zijn niet buitengewone gaven van den Geest, maar gaven die met de Kerk zullen blijven tot de voleinding van de wereld.

" En, opdat wij mogen verkrijgeii hetgeen Gij belooft,

Sluiten