Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergoten worden vóórdat des menschen zonde kon vergeven worden. Christenen offeren geen slachtoffers omdat Jezus Christus, het Lam van God, Zijn Bloed eenmaal voor ons allen vergoten heeft.

Op weg naar Jeruzalem is onze Heer bij een zeker plek aangekomen; daar heeft Hij tien melaatsche mannen ontmoet. De melaatschheid of lazarus is een vreesselijke ziekte welke geen dokter kan genezen, en was zinnebeeldig van de zonde, (i) Het was aangeboren: en wij erven een zondige natuur; (2) het was aanstekelijk : en wij worden besmet als wij met zondaars omgaan; (3) het heeft een ongevoeligheid en doodheid veroorzaakt: en zondaars worden meer en meer verhard, en gevoelen niet noch weten hun toestand; (4) het was ongeneesbaar door een mensch : en God alleen kan ons van zonde rein maken; (5) het was een verrotting en verderf van het lichaam : en zonde bederft de reinheid en schoonheid van de ziel; (6) het heeft een afzondering van andere menschen genoodzaakt: en de zonde ontneemt ons de gemeenschap der heiligen,—de gebeden, de vreugde, de verwachtings van de geloovigen zijn niet voor den zondaar.

Toen deze tien ellendige menschen onzen Heer zagen, hebben zij hun stem verheven, harduit naar Hem geroepen, " Jezus, Meester, ontferm U onzer." Onze Heer was nooit doof voor de stem van nood : ook niet nu. En deze menschen hadden geloof dat Hij hen zou verhooren, anders hadden zij niet uitgeroepen: ook hadden zij hoop dat Hij hen zou genezen: zij hadden geloof en hoop toen zij uitriepen, "Jezus, Meester, ontferm U onzer." Wij gebruiken ook deze woorden : " Heer, ontferm U onzer : Christus, ontferm U onzer : Heer, ontferm U onzer." Wij zijn niet melaatschnaar lichaam, maar naar ziel. Onze zielen zijn ziek van zonde; en als onze zielen niet genezen worden, zullen zij dagelijks erger worden. Niemand kan ons genezen

Sluiten