Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de dooden, doch in de Kerk worden jaarlijks duizenden onzich'tbaar opgewekt uit den dood van zonde tot het leven van gerechtigheid : hetwelk is een voortdurend wonder, grooter dan deze opwekkings van lichamen welke weder zouden sterven en tot stof vergaan, want de geestelijke opwekking blijft voor altijd. En in de opwekking van deze drie personen zien wij voorbeelden van drie soorten zondaars die onze Heer gedurig opwekt tot nieuwigheid van leven. De dochter van Jairus was pas gestorven : het lijk was nog in het huis, en haar sterven was niet bekend geworden. Dit is een voorbeeld van één die in 't geheim dood is in zonde : wiens hart afgeweken is van God door verborgene toegeving aan zijn lusten, ofschoon hij nog niet in het openbaar de zonde gedaan heeft. De zoon van de weduwe werd uitgedragen ter begrafenis, openlijk voor de oogen van allen. Dit is een voorbeeld van een bekende overtreder van Gods Wet, wiens zonde bemerkt wordt door de wereld, wiens zonden van hart overgegaan zijn tot zonden van leven. Lazarus was dood en begraven, en, zoover zijn vrienden wisten, tot verderf gegaan. Dit is een voorbeeld van de ergste soort zondaar, lang dood in zonde, het hart verdorven, in wien het licht duisternis is geworden. Groot is de moeilijkheid om zoodanigen op te wekken. Onze Heer werd zeer bewogen in Zichzelven bij het graf van Lazarus; en Lazarus kwam uit het graf gebonden aan handen en voeten, levend maar hulpeloos. Zoo is het met zondaars, met wie zonde een gewoonte geworden is : mogelijk worden zij verschrikt, overtuigd, bekeerd : nogtans zijn zij hulpeloos, vast gebonden en verslaafd door de zondige gewoonten. Van waar zal hulp komen ? Onze Heer heeft niet Zelf Lazarus geholpen ; Hij zeide tot Zijn discipelen, " Ontbindt hem, en laat hem heengaan." En aan de Priesters van Zijn Kerk heeft onze Heer macht gegeven om te binden en te ontbinden : en naar de Kerk en hare instellings moeten zoodanige

Sluiten