Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergenoegen daarin : daarna stemt zijn wil toe met de zonde zelve: daarna doet hij onreine dingen : eindelijk worden dezen banden van slechte gewoonten, en, als het ware, natuurlijk : en verbetering is hopeloos, buiten één middel,—het middel dat deze vrouw gebruikt heeft. " Zij zeide in zichzelve, Indien ik alleenlijk Zijn kleed aanraak, zoo zal ik gezond worden." Zij was niet tevreden met haar gevoelens : haar geloof werd bewezen door hare daad. Vele menschen drongen op onzen Heer : alleen één heeft Hem waarlijk aangeraakt tot haar reiniging en de genezing van haar zwakheid. Evenzoo is het mogelijk voor ons om op onzen Heer te dringen bij de gebeden en vooral bij de Heilige Communie, en nogtans Hem niet aan te raken, omdat het geloof ons ontbreekt. Velen hooren de Vrijspraak van zonde, maar alleen degenen die hooren met geloof, verkrijgen de vergeving. Velen genieten de Heilige Communie, maar alleen degenen die met geloof ontvangen Zijn Lichaam en Bloed, worden één met Christus en Christus met hen. Velen spreken de woorden van gebed, maar heffen niet hun hart tot God op, en bidden niet in der waarheid.

" Zijt welgemoed, dochter, uw geloof heeft u behouden " : niet het geloof van gevoelens of van woorden, maar van werken. Evenzoo als wij geloovig tot Christus gaan in Zijn Kerk : op onze knieën vallen : en, met diep berouw en ernstig voornemens tot verbetering, belijdenis doen van onze zonde, en vrijspraak verkrijgen : zal de fontein van onze zonde opgedroogd en onze vergeving verzegeld worden ; en de banden van die zondige gewoonten, die wij door onze zwakheid hebben laten vastgroeien, zullen losgemaakt worden.

Al die tijd werd het geloof van Jairus op de proef gesteld, maar het werd sterker uit wat hij hoorde en zag. En hij had nood : want terwijl de Heer nog met de vrouw sprak, is een bode gekomen met de tijding,

Sluiten