Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aalmoezen, Gebed, de hongerigen te voeden, de naakten te kleeden, de zieken te bezoeken. S. Paulus geeft ons een lijst van de inwendige vruchten : " liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid." Al deze uitwendige en inwendige vruchten verwacht God dat wij zullen overvloediglijk voortbrengen. Tracht daarnaar, één voor één, elk jaar meer en meer van deze vruchten voort te brengen, en God zal ons rijkelijk beloonen, naar mate dat wij de vrucht van goede werken voortbrengen, om de verdiensten van Zijn geliefden Zoon.

Het Evangelie verhaalt het voeden van vijf duizend mannen met vijf garstenbrooden en twee vischjes. Het wordt ook op Midden Vasten Zondag gelezen wegens zijn les van verkwikking, en van daag wegens drie verder lessen welke het leert:—(i) dat het te vergeefs is tot onzen Heer te gaan in gebed of in het hooren van het Woord als wij nalaten te gaan om gevoed te worden in de Heilige Communie. Hij kan niet " onze Gerechtigheid " zijn tenzij wij één met Hem zijn. Wij kunnen niet overvloediglijk vrucht voortbrengen zonder dit middel van genade; (2) het Feest dat Hij bereid heeft voor Zijn Huisgenooten is voldoende, overvloedig, voor allen. Hij geeft overvloedig voorraad om daarmee te werken, daarom verwacht Hij overvloedig werk; (3) wij moeten niet morsen. Daar is geen grooter bewijs van een slechten dienstknecht dan vermorsing. Met een groot voorraad van middelen is daar altoos gevaar van morsen; en in de Heilige Katholieke Kerk is de voorraad van genade zoo groot dat het gevaar van morsen ook groot is. Sacramenten, predikaties, katechizaties, gebeden, zoowel als overgeschotene brokken van genade welke tot elkeen vallen,—hoe groot een voorraad, hoe dikwijls vermorst! En wij zullen geoordeeld worden naar het gebruik dat wij gemaakt hebben van onze eigene middelen van genade.

Sluiten