Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stukjes van plichten, maar allemaal. Ja, de besten van ons moeten betreuren hoe veel wij verloren hebben door onze onverschilligheid en nalatigheid. Gods milde goedheid is groot: en wij gooien die weg ! Maar " Gon laat Zich niet bespotten, want zoo wat de mensch zaait, dat zal hij ook maaien." Ongebruikte en ongewaardeerde genade wordt naderhand weggenomen : en dan " wat zult gijlieden doen ten dage der bezoeking ? " Laat ons dan gedurig in gedachtenis houden dat wij moeten goede dienstknechten van God wezen, Hem liefhebben, Hem dienen blijmoedig en te dege en getrouw en met een gerust gemoed en zonder ophouden ; en tot dat einde moeten wij altijd tot Hem gaan om Zijn bijzondere genade. En nergens ontvangen wij zooveel genade, nergens worden onze zielen zoo gevoed en versterkt en verkwikt als bij Zijn Altaar. Want aldaar wordt aan Zijn geloovig volk gegeven het Lichaam en Bloed van Christus, dat is, onze Heer Jezus Christus Zelf, Wien, met den Vader en den Heiligen Geest, zij alle eer en dank, in alle eeuwigheid.

L. 194, 2°8; A. 138, 184, 190, 207, 209, 215, 216, 217.

GEDRUKT BIJ WILLIAM CLOWES EN ZONEN, BPKT., LONDEN EN RECCLES.

Sluiten