Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschheid, in stede van verslaafscht te worden door dé machienen, zal gediend worden door hare ijzeren slaven, zal men opnieuw zien geboren worden de bloeigetijden die Griekenland deed ontluiken, dank aan den vrijen tijd die zijne slaven van vleesch het gaven. Zooals in de eeuw van Pericles zullen de huizen eenvoudig zijn, maar in de pracht der monumenten zullen allen de stralende schoonheid der meesterwerken kunnen aanschouwen. En dan zullen de oneenigheden en geschillen die ons scheiden en ons verscheuren verdwijnen, om plaats te maken voor eene verstandelijke gemeenschap, voor dit diep geloof dat onze voorouders hebben gekend gedurende de hvee groote tijdperken van hunne geschiedenis : de polytheistische (*) -oudheid, in den tijd toen de blankheid der goden van het Parthenon zich afteekende op den zuiveren hemel van Athene; de christene middeleeuwen, toen de nederigste der ambachtslieden zoowel als de hoöghartigste der wijsgeeren het hoofd bogen onder de booggewelven der gothische tempels.

(*) Veelgodige. (Nool Vertaler).

Sluiten