Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderstaand volgen eenige beschouwingen over de verkregen voorloopige uitkomsten der negende volkstelling.

Bevolking volgens de volkstellingen:

Mannen. Vrouwen. Totaal. 1 Januari 1830. . . . 1 278 046 1335 441 2 613 487

1 » 1840. ... 1 401004 1459 555 2 860 559

19 December 1849. . . . 1498 811 1 558 068 3 056 879

31 n 1859. ... 1 629 035 1 680 093 3 309128

1 » 1869. . . . 1 764118 1 815 411 3 579 529

31 „ 1879. . . . 1 983164 3 029 529 4 012 693

3i » 1889. . . . 2 228 487 2 282 928 4 511 415

31 n 1899. ... 2 520 602 2 583 535 5 104137

31 1909. . . . 2 896 154 2 956 883 5 853 037 Uit deze cijfers zijn de volgende verhoudingscijfers berekend:

Toeneming der Aantal vrouwen

bevolking per op 1000

jaar in % mannen

1830 .... _ ! Q45

1840 .... 0.91 1042

1849 .... 0.67 1 040

1859 .... 0.79 l 031

1869 .... 0.80 1 029

1879 .... 1.14 1 023

1889 .... 1.18 l 024

1899 .... 1.24 1 025

1909 .... 1.38 1021

De vermeerdering dor bevolking per jaar, die sedert 1849 steeds stijgende is geweest, is ook in de laatste 10 jaren gemiddeld hooger geweest dan in de voorafgaande lOjarige periode. De totale vermeerdering in de laatste 10 jaren is geweest 748900. Door meerdere geboorte dan sterfte zou, zooals uit de volgende 1 ijfeis blijkt, de bevolking in de laatste lOjarige periode zijn toegenomen met 839 047 personen.

Er werden geboren . . . . 1 697 169 personen.

Er stierven 858 122

Vermeerdering . . . 839 047 zoodat het overschot van vertrek boven vestiging in die 10

Sluiten