Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bevolking der provinciën en der groepen van gemeenten volgens de voorloopige uitkomsten van de telling op 31 Decemtet 1909.

— " ' " " Gemeenten met

onnrn innnoo inwoners 5001—20 000 inwoners. 5000 en minder inwoners. Totaal.

PROVINCIËN. meer dan 100 000 inwoners 20001—100000 inwoners.

! -■| Trouwen. [ Totaal. »■■....■ j ToM. ;M„m,o,. Vrouw,n. Tot,Ml. Mauoe,,. j Vmnvm. Totaal M.mi.on. Totaal^

" ~ i | _ _ ! 54129 l 58695 112824 109566 111806 221372 I 147148 141408 288551 810888 811909 622747

Noordbrabant - j _ ■ lMga j «8 058 I 188 959 | 272 017 , 110 268 j 102 598 j 212 861 I 822 401 816 848 . 680 249

Gelderland j I - | crnQn j «4.309 I 169392 ! 159391 j 155239 j 314630 I 674600 j 714672 ; 1 389272

Zuidholland 32o 014 | ^1,3 041 | 688O00 m gg4 j 81 509 84 600 j 166109 j 101 587; 100 008 j '201 590 j 536359 570 251 1 106610

Noordholland. . 270 142 296 / | °^'''| J j ^ ^ g&1 j 23fj46 25 403 48 449: 81884 | 80 760 I 162 644 | 115 387: 117 057 232 444

Zeeland "" ~~ _ ! | ™ i 1ssfW 20151 1 38 955 i 54112 j 52 611 ! 106 723 | 141 258 147 122 288 380

I ^801i 6!076! 11!877| 19 052 ! 36 404 152 173 148544' 300717 j 10941 1 Hl» 220931.180466 178 748 359 214

Fri6Sland _ ! _ i _ i 57 165 58 543 115 708 88 994 85 557 | 174 551 47 567; 44 306 91873; 193 726 188 406

°VerijSSel j _ _ 35268 89328 74 596 72 541 72 019 .144 560 ! 54 296 , 54 252 108 548 . 162 105 16o 599 32, ,

Groningen ~ | ' . ,f 36252 76 314 35 925 33 428 69 853; 90 026 83 238 1(3 264

_ _ 14 039 13 558 27 597 40 062 3b -ooit ,„o„00 QQO noi

_ ! 17 224! 20 240 87 464 69 208 65 987 185145 , 82 556 76 856 159 412 | 168 988 168 088 882 0

Limburg —

***».... «*» ... «..i «.«r ».». »«»! — 2896154 2966883 i5853087

5 853 037

Sluiten