Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alle ontvangsten en uitgaven in geld bijv. zullen we boeken op twee naast elkaar liggende bladzijden, en wel op de eerste alle ontvangsten en op de tweede alle uitgaven. Telt men alle bedragen der eerste en ook die der tweede bladzijde samen, dan wijst het verschil dier uitkomsten aan, hoeveel geld er in de kas moet zijn.

Voorbeeld.

Bladz. 1. A[as. Kas. Bladz. 2. 1908. i 1908.

Jan. 3 Voor ontvangen ƒ2641 Jan. 3 Voor betaald ƒ 317

„ 5 „ „ - 1830 „ 5 H » - 16

„ 6 „ „ -3367 „ 8 „ „ -2715

„ 7 „ „ -50- „ 9 „ „ -1223 „ 9 „ „ -2118

Som der bedragen van de 1ste bladz. ƒ149,56

// j; ii ii ii 2de n - 58,55

Er moet dus nog in kas zijn ƒ 91,01

Stemt het berekende bedrag niet met de som van de kas zelf overeen, dan is er of een fout in de boeking, of er is bijv. geld ontvreemd.

Twee naast elkaar liggende bladzijden, waarvan de eerste de waardevermeerderingen, de tweede de waardeverminderingen van eenzelfde deel der zaak aanwijst, noemt men een rekening.

De twee naast elkaar liggende bladzijden van eenzelfde rekening noemt men een folio; zij hebben hetzelfde nommer (zie pag. 13).

§ 10. Wij gaven hier boven dus een voorbeeld van de rekening Kas.

Op gelijksoortige wijze als voor het geld, houdt men aanteekening van alle gekochte en verkochte goederen; het verschil van beide tellingen wijst dan aan, hoeveel en welke goederen zich nog in 't magazijn bevinden.

Evenzoo handelt men met alle andere bezittingen en schulden der zaak.

Sluiten