Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 13. Geven we nu van de voorgaande posten de waardeveranderingen en naam en bladzijde van de grootboek-rekening op.

De naam der rekening duidt gewoonlijk kort en zakelijk aan, wat op de rekening voorkomt; zie bijv. de namen der rekeningen onder 1, 3, 4, 5, enz.

1. W.vermeerdering: Er komt ƒ 20000 in de kas; Kas,

lste bladz.-

W.vermindering: Er ontstaat een schuld van ƒ20000 aan den eigenaar der zaak; we zullen de schulden aan en de vorderingen op den eigenaar boeken op de rekening Kapitaal; 2de bladz.

2. W.vermeerd.: Er ontstaat een vordering van ƒ 100 op den

eigenaar der zaak; Kapitaal, lste bladz.

W.vermind.: Er gaat ƒ100 uit de kas; Kas, 2de bladz.

3. W.vermeerd.: Er ontstaat een vordering op de Handels¬

bank; Handelsbank, lste bladz. (Handelsbank = vorderingen op en schulden aan de Handelsbank). W.vermind.: Er gaat ƒ19000 uit de kas; Kas, 2de bladz.

4. W.vermeerd.: Er komen 40 balen N. A. katoen in de zaak

(of: 40 balen N. A. katoen worden het eigendom der zaak); Goederen, lste bladz.

W.vermind.: Er ontstaat een schuld aan W. Smid te Rotterdam; W. Smid te Rotterdam, 2de bladz.

5. W.vermeerd.: Goederen, lste bladz.

W.vermind.: B. Werner, alhier, 2de bladz.

6. C. Dijk, alhier, lste bladz.; Goederen, 2de bladz.

7. Kas, lste bladz.; Goederen, 2de bladz.

8. Kas, lste bladz.; Handelsbank, 2de bladz.

9. Goederen; Kas.

10. W.vermeerd.: Er gaat een schuld te niet aan B. Werner

alhier; B. Werner, lste bladz.

W.vermind.: Er gaat ƒ750 uit de kas; Kas, 2de bladz.

11. Zie post 6.

12. W.vermeerd.: Er komt ƒ1700 in de kas; Kas, lste bladz. W.vermind.: Er gaat een vordering te niet op C. Dijk

alhier; C. Dijk, alhier, 2de bladz.

13. Zie post 3.

Sluiten