Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, 16 Sept. 1908.

Pag. 3.

Overgenomen van Pag. 2 ƒ60.140 ƒ60.140

13 De Handelsbank, alhier

voor a deposito geplaatst . - 1.600 —

aan Kas

voor betaald j ƒ ],600

ƒ 61.740 - ƒ 61.740~

§ 18. Om het opzoeken der rekeningen gemakkelijk te maken, schrijft men hare namen op de eerste bladzijden van 't grootboek in alphabetische volgorde onder elkaar en geeft elke rekening een afzonderlijk nommer, n.1. het nommer van 't folio van 't grootboek; boven twee naast elkaar liggende bladzijden staat hetzelfde getal.

Naam der rekening. Fol. Naam der rekening. Fol.

Dijk, C. alhier 7 Kas 1

Goederen 4 Smid, W. Rotterdam 5

Handelsbank, (De) alhier 3 Werner, B alhier 6 Kapitaal 2

De grootboek-rekeningen van de journaalposten 1 — 13.

Fol. 1 Kas. | Kas. Fol 1.

1908. 1608.

Sept. 1 Voor ontvangen 1 ƒ20.000 - Sept. 1 Voor betaald 2 ƒ 100-

5 „ „ 7 - 3.120- „ 1 „ 3 -19.000-

» 6 „ „ 8 - 1.800- 6 „ „ 9 - 4.800 — jj

« 15 „ „ 12 - 1.700- „ „ „ 10 - 750-

n 16 » . 13 - 1.600 -1

Fol. 2 Kapitaal. Kapitaal. Fol. 2.

1908. 1908. |.

Sept. 1 Voor de huis- Sept. 1 Voor in de zaak

houding ... 2 ƒ 100- gebracht 1 ƒ20.000 —

Sluiten