Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 30. Opgaven.

23. 12 Januari. A deposito geplaatst bij de Handelsbank alhier (a lf/0) ƒ 427,50.

24. 13 Januari. Gebracht naar de Rijkspostspaarbank ƒ40.

25. 15 Januari. Teruggenomen uit de Hulpspaarbank van 't Nut ƒ34,80.

26. 17 Januari. Teruggenomen van mijn deposito bij de Twentsche Bank alhier ƒ1200.

27. 18 Januari. Gekocht van B. v. Dijk alhier: ƒ3000 Pandbr. Alg. Hyp. Bank 4% a 101.\ f

Rente over 17 dg. -

~7

Court. |% Per kas betaald ƒ 3054,42

28. 1 Febr. Gekocht a contant van A. Jansen lïïhïer:

60 balen Java-koffie,

Bruto 3700 KG.

Tarra 90 „

Netto 3610 KG. a 48 ct. p. £ KG. ƒ 3465,60 (Af) Conditie |% - 17,33 ƒ 3448,27

29. 7 Maart. Betaald aan V. Land alhier voor 50 balen koffie (gekocht op 26 Febr. j.1.) ƒ 2724,80.

30. 9 April. Verkocht a contant aan B. Duiven alhier:

3 balen N. A. katoen voor ƒ 460,70.

31. 10 April. Geleend aan A. Zevenaar te W. voor den tijd van 3 mnd. a 3|% 'sjaars ƒ600.

32. 1 Mei. Ontvangen, uit de nalatenschap van mijn oom, in contanten ƒ6000. Dit bedrag in mijn zaak gestoken.

33. 3 Mei. Teruggenomen van de Rijkspostspaarbank ƒ 83,75.

Sluiten