Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39. 5 Mei. Verkocht 2 balen katoen voor ƒ 310. Het bedrag ontvangen.

40. 6 Mei. Gekocht ƒ 2000 Oblig. N. W. S. 3% a 97. Coupon >/s en i/„- Court. |%.

Het bedrag betaald.

41. 9 Mei. Gekocht a contant van E. Vlaanderen te Rotterdam :

20 balen rijst, netto 1871 KG. a ƒ 12 (per 50 KG.) f ■ ■ ■

(Rabat) 2% - 8,98 ƒ • • •

Contant 1|% - 6,60 /• • •

42. 11 Mei. Verkocht 1 baal katoen voor ƒ 155.

Het bedrag ontvangen in een aanwijzing op de Handelsbank alhier.

43. 14 Mei. A deposito geplaatst bij de Handelsbank alhier ƒ 150.

44. 16 Mei. Gekocht a contant 20 balen Java-koffie voor ƒ 1200. Het bedrag betaald in een aanwijzing op mijn deposito bij

de Handelsbank alhier.

45. 17 Mei. Ter inning gegeven aan de Handelsbank alhier een kwitantie op W. Schuit alhier ƒ 450.

46. 18 Mei. Geplaatst op de Rijkspostspaarbank ƒ 120.

47. 20 Mei. Betaald aan C. Kuipers alhier, in een aanwijzing op mijn deposito bij de Handelsbank alhier, ƒ 1480.

VIII. DEBITEUREN EN CREDITEUREN.

§ 36. Memoriaalpost. 1 November. Verkocht a contant aan D. Berkman alhier: 4 balen katoen voor ƒ 600.

Tot dusver gaven we aan ieder, die aan de zaak schuldig werd of een vordering op haar kreeg, een afzonderlijke rekening in 't grootboek. Dit doet men in de practijk echter niet: het grootboek zou dan noodeloos een veel te grooten omvang krijgen. Buitenlanders en zij, die met de zaak in rekening-courant staan, komen echter op afzonderlijke rekeningen voor.

Sluiten