Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Journaalpost.

Goederen

voor 15 balen Java-koffie ƒ910,

aan Crediteuren

E. Vries alhier, 15 balen Java-koffie ƒ910,

Opmerking. Dikwijls boekt men op Crediteuren, in gevallen als 't bovenstaande, alleen: E. Vries, alhier.

§ 39. Memoriaalpost. 26 November. Betaald aan E. Vries alhier, in een aanwijzing op mijn kassier H. Roos alhier, ƒ 910. W.vermeerd.: Er gaat een schuld te niet aan E. Vries. W.vermind.: Er gaat een vordering te niet van ƒ 910 op H. Roos. Journaalpost.

Crediteuren

E. Vries alhier, voor mijn aanwijzing op H. Roos (zie § 38 opm.) ƒ910,

aan Kassier H. Roos, alhier

voor mijn aanwijzing n° ƒ910,

Opmerking. Op de rekening Crediteuren boekt men:

a. Het ontstaan van een schuld.

b. Het te niet gaan van een schuld.

Crediteuren.

b. Er gaat een schuld te niet. a. Er ontstaat een schuld.

Uit de »Opmerkingen" bij Debiteuren en Crediteuren blijkt onmiddellijk in welke gevallen men op de eene of op de andere rekening moet boeken: op Debiteuren boekt men vorderingen, op Crediteuren schulden.

§ 40. Opgaven. Journaliseer de volgende posten. Breng de debiteuren en crediteuren op de rekeningen van dien naam.

48. 24 Juni. Gekocht op 3 maanden van V. Snel te Amsterdam:

15 kranj. Java-suiker voor ƒ1125,-.

49. 26Juni. Verkocht a contant aan E. Swildens alhier:

1 kranj. Java-suiker voor ƒ79,50.

50. 27 Juni. Ontvangen van E. Swildens alhier: ƒ79,50.

Het bedrag a deposito geplaatst bij de Handelsbank alhier.

Sluiten