Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W.vermeerd.: Er komen 50 balen Java-koffie in de zaak. We boeken in de geldkolom, om later de winst te kunnen bepalen, het inkoopsbedrag, vermeerderd met alle bekende onkosten (ƒ3201,75).

W.vermind.: Er ontstaat een schuld, ter grootte van het promessebedrag. Of D. Eigenaar die schuld zal voldoen aan W. Hoorn of aan een ander (denk aan „of order"), weet hij op 1 Juni niet. Hij zal dus niet boeken op Crediteuren (W. Hoorn alhier), maar op een nieuwe rekening; aan die rekening geeft men, omdat er ook wissels op geboekt zullen worden, die Eigenaar moet betalen, den naam van Te betalen wissels. Deze stelt dus de schulden voor aan de (in het algemeen onbekende) houders van op Eigenaar in omloop zijnde wissels en promessen.

Journaalpost.

Goederen

voor 50 balen Java-koffie ƒ 3201,75

aan Te betalen wissels

voor mijn promesse aan W. Hoorn alhier per 1 Sept. e.k. ƒ 3201,75

Opmerking. De omschrijving op Te betalen wissels bestaat uit 3 deelen:

1. de soort van papier (promesse of wissel): „mijn promesse";

2. den naam van den persoon aan wien de promesse is afgegeven, of op wien de wissel getrokken is: „W. Hoorn alhier";

3. den dag van betaling (vervaldag): „per 1 Sept. e.k."

§ 43. Memoriaalpost. 11 Juli. Gekocht op 3 maands promesse van B. Verver alhier,

10 balen koffie voor ƒ630,—

Promessezegel - 0,50 (= |%» v. ƒ1000)

ƒ630,50

W.vermeerd.: Er komen 10 balen koffie in de zaak.

W.vermind.: Er ontstaat een schuld aan B. Verver alhier.

In tegenstelling met den vorigen post wordt hier de promesse, de schriftelijke betalingsbelofte, nog niet afgegeven.

Sluiten