Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 48. Opgaven. Journaliseer de volgende posten.

56. 1 Maart. Gekocht op 3 maands promesse van W. Duin te Amsterdam

20 balen koffie voor ƒ 1263,50

Promessezegel - 0,75 ƒ 1264,25.

De promesse afgegeven.

57. 10 Maart. Gekocht op 2 maanden van L. Zandheuvel te Rotterdam 30 pakken tabak voor ƒ 740,50.

58. 12 Maart. Geaccepteerd een traite van L. Zandheuvel te Rotterdam °/Van Dam en Zonen alhier, p. 10 Mei ƒ740,50.

59. 10 Mei. Betaald aan de Handelsbank alhier de traite van L. Zandheuvel te Rotterdam, ƒ 740,50 per heden.

60. 16 Mei. Gekocht op 3i maands promesse van L. Noorddijk te Amsterdam

100 balen koffie voor ƒ 4180,- ,

P'romessezegel - 2,25 ƒ 4182,25.

61. 17 Mei. Afgegeven de promesse aan L. Noorddijk te Amsterdam, ƒ 4182,25 per 2 September.

62. 2 Sept. Betaald aan Van Dam en Zonen alhier de promesse, afgegeven aan L. Noorddijk te Amsterdam,ƒ4182,25 heden vervallende.

63. 6 Sept. Geaccepteerd voor rekening van B. Bruins te Zaandam een traite van K. Vreemd te Zwolle^ 1624,50 p. 1 Oct.

64. 1 Oct. Betaald aan den kassier H. Roos alhier de traite van K. Vreemd te Zwolle, ƒ 1624,50 per heden.

65. 5 Oct. Betaald in een aanwijzing op mijn deposito bij de Handelsbank alhier een traite van A. Zeeland te Roermond, ƒ 428,25 heden vervallende.

66. 4 Nov. Verkocht aan W. Smith alhier, 10 balen koffie

voor ƒ 450.

Het bedrag ontvangen in een aanwijzing op de Handelsb. alhier.

67. 8 Nov. Geikocht ƒ 4000 Oblig. Holl. IJz. Spoorw. maatsch. 3% a 90^. Coupon 1/5 en 1/11. Court.-£%. ƒ3627,33.

Het bedrag betaald in een aanwijzing op mijn kassier H. Roos.

68. 18 Nov. Verkocht ƒ 2000 Oblig. Amsterd.-1867 3|% a 98£. Coupon 1/2 en 1/8. Court. -§-% . . . ƒ 1988,50.

Het bedrag ontvangen in contanten.

Sluiten