Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

69. 20 Nov. Teruggenomen van mijn deposito bij de Handelsbank alhier ƒ1000.

70. 1 Maart. In kas genomen 10 coupons Cert. N. W. S. 3% a ƒ14,85 . . . .ƒ148,50.

71. 1 Sept. In kas genomen 10 coupons Oblig. N. W. S. 3% a ƒ 15 ƒ150.

72. 1 Juli. In kas genomen 10 coupons Cert. N. W. S. 21% a ƒ12,375 . . . . ƒ 123,75.

73. 16 Juli. Ter incasseering gegeven aan mijn kassier H. Roos een kwitantie op P. Vogel alhier . . . .ƒ123,60.

74. 18 Aug. Betaald aan de Handelsbank alhier in een aanwijzing op mijn deposito bij haar, een traite van R. Zanddorp te Almeloo, ƒ 1400, heden vervallende.

75. 20 Aug. Betaald aan den kassier C. van den Heuvel alhier een kwitantie van T. Klooster alhier, groot ƒ83,76.

X. TE INNEN WISSELS.

§ 49. Verkoopt men goederen op promesse, dan moet de kooper het zegel betalen. De verkooper maakt voor de promesse gebruik van gezegeld papier of van gewoon papier, waarop de kooper bij de acceptatie een zegel (wisselzegel) plakt. In het eerste geval krijgt men het promessebedrag door de verkoopsom der goederen te vermeerderen met het zegel. Hoe men in het tweede geval handelt, zullen we straks zien.

Memoriaalpost.

8 Aug. Verkocht op promesse van 3 maanden aan A. Klaver, alhier, 10 kranj. Java-suiker voor ƒ760,80

Promessezegel - 0,50 (= \ 0v. ƒ 1000) ƒ761,30

De promesse ontvangen.

Ten opzichte van het zegel onderscheiden we twee gevallen:

a. Het wordt nu gekocht en per kas betaald,

b. Het was reeds vroeger gekocht en dus reeds als zoodanig geboekt.

a. W.vermeerd..: Er komt een geldswaardig papier in de

Sluiten