Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaak. Het verschilt in meer dan éen opzicht van bankbiljetten, coupons en kassiersbriefjes; wij boeken het daarom op een afzonderlijke rekening: Te innen wissels. (Zie § 44).

W.vermind.: Er gaan 10 kranj. Java-suiker uit de zaak.

Er gaat ƒ0,50 uit de kas.

Journaalpost.

Te innen wissels

voor een promesse van A. Klaver alhier

per 8 Nov. ƒ761.30

aan Goederen

voor 10 kranj. Java-suiker ƒ 760,80

aan Kas

voor betaald - 0,50

b. W.vermeerd.: Er komt een promesse in de zaak.

W.vermind..: Er gaan 10 kranj. Java-suiker uit de zaak, er gaat een gezegeld papier of een promessezegel uit de zaak.

bl. In sommige zaken, waarin zeer veel zegels gebruikt worden, heeft men een afzonderlijke Zegelrekening, die men debiteert voor de zegels, die in de zaak komen, en crediteert voor de zegels, die men gebruikt.

b2. Heeft men geen afzonderlijke rekening voor zegels, dan boekt men ze op de rekening Onkosten (waarop we later nog terugkomen), die hier dus dezelfde beteekenis heeft, als de zooeven genoemde Zegelrekening, en dus ook op dezelfde wijze gedebiteerd en gecrediteerd wordt.

Journaalpost bl Journaalpost b2 (gewone boeking)

Te innen wissels enz. Te innen wissels enz.

aan Goederen enz. aan Goederen enz.

aan Zegelrekening aan Onkosten

voor een promessezegel voor een promessezegel.

Opmerk. 1. Het zegel wordt alleen dan afzonderlijk geboekt, wanneer we een van onze eigene zegels afnemen.

2. Bij de vorige boekingen onderstelden we, dat de verkooper de promesse zegelde. Soms echter laat de verkooper het zegelen over aan den kooper.

Zegelde A. Klaver de promesse, dan zou onze boeking zijn:

Sluiten