Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te innen wissels enz. ƒ 760,80 aan Goederen enz. ƒ 760,80

terwijl hij zou boeken:

Goederen enz. - 761,30

aan Te betalen wissels enz. ƒ 760,80

aan Kas of aan Onkosten (= Zegelrekening) - 0,50

§ 50. Memoriaalpost.

3 Mei. Getrokken aan de order van mijzelven een wissel op A. Wassenaar te Leeuwarden per 3 Aug. ƒ 4000.

Voorbeeld van een wissel, getrokken op A. Wassenaar te Leeuwarden aan de order van mijzelven.

Groningen, 3 Mei 1908. Goed voor ƒ 4000,

Drie maanden na dato gelieve UEd. te betalen voor dezen mijnen wisselbrief aan de order van mijzelven (of: aan mijzelven of order) de somma van

vierduizend gulden.

Waarde in mijzelven. (Handteekening).

Den heer A. Wassenaar te Leeuwarden.

De trekker is verplicht aan den betrokkene tijdig kennis of «advies" te geven van den door hem getrokken wisselbrief, en, bij nalatigheid daarvan, gehouden tot vergoeding van de kosten, door weigering van acceptatie of betaling uit dien hoofde gevallen (W. v. K. art. 142).

W.vermeerd.: Er komt een geldswaardig papier in de zaak.

W.vermind.: Er gaat een boekvordering te niet, ingeval W. ons ƒ 4000 of meer schuldig was; er ontstaat een schuld van ƒ 4000, ingeval W. ons niets schuldig was.

Journaalpost.

Te innen wissels

voor mijn traite op A. Wassenaar te

Leeuwarden p. 3 Aug. ƒ 4000, —

aan A. Wassenaar te Leeuwarden

voor mijn traite op hem p. 3 Aug. ƒ 4000,

Opmerk. Men gebruikt op den wissel de uitdrukking „aan de order van mijzelven", „aan mijzelf of order", „aan eigen

Sluiten