Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opmerking. Op posten als deze, waarin een buitenlander debiteur of crediteur is, komen we later terug. (§ 102).

§ 53. Opgaven. Journaliseer de volgende posten.

76. 1 juni. Verkocht op promesse van 3 maanden aan P. Wegman alhier 16 balen koffie voor ƒ984,50

Promessezegel - 0,50 ƒ985,-

De promesse ontvangen.

77. 10 Juni. Verkocht op 2 maands promesse aan R. Sloot alhier 50 zak rijstmeel voor ƒ150,40

Promessezegel - 0,10 ƒ 150,50

78. 12 Juni. Ontvangen de promesse van R. Sloot alhier ƒ 150,50.

79. 13 Juni. Boek de posten van 10 en 12 Juni voor 't geval, dat R. Sloot de promesse zegelt.

80. 14 Juni. Getrokken aan de order van mijzelven een wissel op E. ten Velde te Sneek, per 1 Aug. ƒ 1820,80.

81. 16 Juni. Geaccepteerd een traite van M. van Woude te Haarlem, °/D. Bruin alhier, 3/dg. zicht ƒ1200.

82. 19 Juni. Betaald aan D. Bruin alhier de traite van M. van Woude te Haarlem in een aanwijzing op mijn kassier H. Roos alhier . . .ƒ1200.

83. 24 Juni. Ter inning gegeven aan de Handelsbank alhier mijn kwitantie op F. van Stad alhier . . . ƒ320.

84. 26 |uni. Betaling ontvangen van C. ter Haar alhier in een aanwijzing op de Groninger Bank alhier . . . ƒ 37,50.

85. 30 Juni. (Remise) ontvangen van L. Wirth te Leipzig (in) een zichtwissel op de Handelsbank alhier . . . ƒ5925.

Opmerking. Ontvangen zichtwissels boekt men öf op Te innen wissels, öf op Kas.

b>6. 'j Juli. Betaald aan de Credietbank alhier een kwitantie van B. van Dal te Delfzijl . . . ƒ524,70.

87. 5 Juli. Gekocht van S. Koopman alhier ƒ3000 Oblig. N. W. S. 3% a 98f. Coupon 1/3 en 1/9. Court. |%. Het bedrag betaald in een kwitantie van ƒ1200 op H. van Slooten alhier, in een aanwijzing op mijn deposito bij de Handelsbank, groot ƒ1000 en de rest, ƒ 797,25, in contanten.

Sluiten