Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op den eigenaar, die in de zaak een schuld van ƒ80 brengt (m. a. w. er moet ƒ80 uit de zaak genomen worden).

In overeenstemming met vorige § § boeken we deze vordering op den eigenaar niet op Kapitaal, maar op de hulprekening Interest. We hebben dus den:

Journaalpost:

Interest

voor te betalen aan C. de Vijver alh. . . .ƒ80,aan Crediteuren

C. de Vijver alh. ƒ80,-

b. W.vermeerd.: Er gaat een schuld te niet aan C. de Vijver alh.

W.vermind.-. Er gaat ƒ80 uit de kas.

Journaalpost:

Crediteuren aan Kas . . -ƒ80,

Opmerkingen.

1. Trekt men de posten van 1 en 2 Nov. samen, dan heeft men : Interest

voor te betalen aan C. de Vijver alh. . . .ƒ80,aan Kas

voor betaald ƒ80,—

2. Zie de opmerkingen van § 60 en pas ze toe op den op zich zelf staanden post: Betaald aan C. de Vijver alh. voor interest ƒ80.

3. Uit het voorgaande blijkt, dat men op de:

lste bldz. van Interest boekt: Verliezen aan Interest, 2de bldz. „ „ „ : Winsten ,, „

Heeft men nu posten te journaliseeren, waarbij interest geboekt moet worden, dan is het in 't algemeen gemakkelijker uit te maken, of men een winst of een verlies aan interest heeft, dan de waardeveranderingen op te geven; heeft men dus bij een post een winst aan interest, dan weet men dadelijk, dat die op de 2de bladz. van Interest komt; evenzoo een verlies aan interest op de lste bladz. van Interest.

§ 62. IV. Memoriaalpost.

1 Juni. Overeengekomen met H. te Z., dat hij zijn schuld DE GROOT, Dubbel-boekhouden, 3de dmk. 4

Sluiten