Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ƒ5000 per 1 Aug., heden zal voldoen met 3% korting voor contant.

Het bedrag ontvangen . . . ƒ4975.

De eigenaar laat een schuld van ƒ5000 met ƒ4975 voldoen: dat is voor hem een (voorloopig) verlies van ƒ 25. (Dit verlies kan hersteld worden, door de ƒ4975 opnieuw op interest uit te zetten).

W.vermeerd.: Er komt ƒ4975 in de kas.

Er ontstaat een vordering op den eigenaar. (Interest-verlies).

W.vermind.: Er gaat een vordering te niet op H. te Z.

Journaalpost.

Kas

voor ontvangen ƒ 4975, —

Interest

voor 3% in 2/m van ƒ5000 - 25,—

aan Debiteuren

H. te Z. ƒ5000,-

§ 63. V. Memoriaalpost.

6 Juni. Overeengekomen met K. te M., dat ik mijn schuld, groot ƒ4000 per 18 Aug., heden zal voldoen mei 3% korting.

Bij gewone schuldvorderingen en in rek-courant rekent men elke maand op 30 dagen; van 8 Febr. tot 20 Mrt. rekent men 30 -f 12 = 42 dagen.

Per 18 Aug. ƒ4000,Af 72/dg. disconto a 3%^ 24,Per kas betaald ƒ3976,—

De ƒ24 is voor den eigenaar een winst. Wij hebben dus den

Journaalpost:

Crediteuren

K. te M., ƒ4000,-

aan Kas ƒ3976,-

aan Interest

voor 72/dg. disc. a 3% v. ƒ4000 - 24,—

§ 64. VI. Memoriaalpost.

3 Aug. Getrokken op A. te B., ter inning van mijn vor-

Sluiten