Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dering op hem per 3 Oct., een wissel aan de order van mijzelven, ƒ 1860 per 3 October.

Journaalpost.

Te innen wissels

voor mijn traite op A. te B. per 3 Oct. ƒ 1860, — aan Debiteuren

A. te B., voor mijn traite p. 3 Oct. ƒ1860,-

VII. Memoriaalpost.

10 Aug. Verdisconteerd den wissel op A. te B. /1860 per 3 Oct. met 3 % disconto.

Wissel bed rag ƒ1860,Disconto over 56/dg. a 3 % - 8,68 Per kas ontvangen ƒ 1851,32"

De ƒ8,68 is een verlies (aan interest), dus te boeken op de lste blz. van Interest. — Voor de berekening van 't getal discontodagen (bij wissels en promessen) heeft men:

Voor Aug. 31 - 9 = 22, voor Sept. 30 en voor October 4 samen 56.

Journaalpost.

Kas

voor ontvangen ƒ1851,32

Interest

voor 65/dg. disc. van ƒ 1860 a 3 % - 8,68 aan Te innen wissels

voor mijn traite op A. te B. p. 3 Oct. ƒ1860,—

§ 65. Opgaven. Journaliseer de volgende memoriaalposten.

95. 1 Mei. Ontvangen van B. Brouwer alhierƒ40 interest.

96. 1 Mei. Betaald aan C. Rijkman alhier ƒ37,50 interest.

97. 5 Mei. Overeengekomen met A. te B., dat hij ziin schuld, ƒ3000 per 28 Juni, heden betalen zal met 3 °/ korting voor vervroegde betaling. Het bedrag ontvangen.

98. 6 Mei. Overeengekomen met P. te R., dat hij zijn schuld, ƒ 2000 per heden, op 21 Juli zal'voldoen met bijberekening van 3% interest. Voor het bedrag een promesse per 21 Juli ontvangen. (P. te R. zegelt zelf de promesse).

4*

Sluiten