Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Journaalpost.

Debiteuren

P. Haven alhier, voor winstaand.-Neerl. ƒ 300, aan Scheepsaandeelen

voor winstaandeel in de Neerlandia ƒ300,

Opmerking. Volgens hetgeen voorkomt in het hoofdstuk Debiteuren en Crediteuren moet P. Haven in den laatsten post gebracht worden op Debiteuren: hier gaat geen schuld aan hem te niet, maar er ontstaat een vordering op hem.

4. Wederzijdsche schuldvereffeningen boekt men het gernaklijkst, door uit de gegeven getallen een vergelijking op te schrijven en deze te vervangen door eene, waarin geen minteekens voorkomen.

Hier heeft men:

300 - (120 + 2,16) = 177,84 of

300 = 177,84 + 120 + 2,16.

Van deze getallen weten we onmiddellijk, dat 177,84 op de lste bldz. van Kas geboekt moet worden; de 120 als een schuld, die te niet gaat, op de lste bldz. van Crediteuren; de 2,16, als verlies aan interest, op de lste bldz. van Interest; de 300, als een vordering, die te niet gaat, op de 2de bldz. van Debiteuren.

We hebben dus:

300 = 177,84 + 120 + 2,16 II I 1 1

Deb. Kas Cred. Int.

of, in journaalvorm:

Kas ƒ177,84

Crediteuren - 120,

Interest - 2,16 aan Debiteuren ƒ 300, —

Opmerking. Uit het bovenstaande blijkt, dat alle getallen, die aan den eenen kant van het gelijkteeken staan, op de lste bldz. van grootboek-rekeningen komen, de andere getallen op de 2de bldz. Dit geeft in de practijk een gemakkelijk middel aan de hand, om van posten, waarbij op 3 of meer rekeningen geboekt

Sluiten