Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet worden, den journaalpost te vinden. (Vergelijk met bovenstaande post de opgaven 121 en 122).

5. Journaalpost.

Debiteuren

W. Roemer alhier, voor ^ aandeel in de Neerl. ƒ2400, aan Scheepsaandeelen

voor jL aandeel in de Neerlandia ƒ2400,-

De rekening Scheepsaandeelen ziet er nu uit als volgt:

Fol. . . . Scheepsaandeelen. Scheepsaandeelen. Fol. . . .

1908 1908

Mrt. 3 Voor Y12 in de Neerl. ƒ2.500 — Nov. 3 Voor winstaand.-Nl. ƒ 300 — " 27 " uitrust, d. NI. - 120 — Dec. 12 „ Vi* in de Neerl. - 2.400 -

Het scheepsaandeel heeft dus gekost ƒ2.620

» " •' <• opgebracht - 2.700

Winst ƒ 80

Dit is de som, waarmede de eigenaar gedurende den loop der boekhouding zijn in de zaak gestoken kapitaal vermeerderd heeft. Die ƒ80 moet dus, bij het opmaken der balans, op zijn rekening (Kapitaal) worden overgebracht.

XVI. ONKOSTEN.

§ 69. Memoriaalpost.

Betaald de volgende onkosten: Huishuur ƒ 125, kantoorhuur ƒ 40, pakhuishuur ƒ 60.

Huishuur moet betaald worden, ook als de „eigenaar" geen zaak heeft, moet dus niet geboekt worden op een hulprekening van Winst; zij behoort tot de uitgaven voor het gezin, dus op Huishouding.

Kantoorhuur is een verlies, dat op de zaak in haar geheel drukt, moet dus geboekt worden op een hulprekening van W inst, men boekt haar op Onkosten, op welke rekening men in het algemeen die onkosten boekt, welke op de zaak in haar

Sluiten