Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel drukken. -- Wanneer men op Onkosten verliezen boekt, is zij een hulprekening van ... ?

Pakhuishuur is een verlies, dat op een deel der zaak, nl. op goederen drukt, wordt dus geboekt in de lste geldkolom van Goederen (zie § 57).

Journaalpost.

Huishouding

voor huishuur (1 Febr. - 1 Mei) ƒ 125,

Onkosten

voor kantoorhuur - 40,-

Goederen

voor pakhuishuur - 60,-

aan Kas

voor betaald ƒ 225,

§ 70. Andere onkosten zijn: salarissen, uitgaven voor zegels en telegrammen, voor brandstoffen en verlichting enz. Men boekt ze zooveel mogelijk op de rekening van dat deel der zaak, waarvoor ze uitgegeven zijn. Gewoonlijk verzamelt men ze in een onkostenboekje en brengt ze na verloop van een maand over op de rekeningen, waarop ze behooren.

Niet alle onkosten zijn verliezen; denk bijv. aan de zegels, die men koopt en later aan anderen in rekening brengt. (Zie voor den verkoop op promesse § 49). Boekt men de zegels op Onkosten, dan is deze een rekening van stoffelijke bezittingen.

Soms ook is Onkosten een hulprekening van Crediteuren. Bijv., een commissionnair koopt van X te Y goederen voor A te B, wordt voor de goederen zelf schuldig ƒ 4000, voor vracht, courtage, sleeploonen enz. ƒ 100, dan heeft men, voor de zaak van den commissionnair:

W.vermeerd.: Er ontstaat een vordering op A te B. van ƒ 4100.

W.vermind.: Er onstaat een schuld aan X te Y van ƒ 4100.

Er ontstaan schulden (samen ƒ100) aan verschillende personen. Deze boekt men in 't grootboek niet alle afzonderlijk op Crediteuren, waarop ze eigenlijk behooren, doch op Onkosten.

Uit het bovenstaande heeft men dus den

Sluiten