Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar deze schuld van bijzonderen aard is, nl. gedekt door een onderpand, boekt men haar op een afzonderlijke rekening, Prolongatie °/g (opgenomen geld). Op deze boekt men alleen de opgenomen en teruggeven hoofdsommen, niet den interest.

Daar de gegeven onderpanden het eigendom der zaak blijven en alleen van plaats veranderen, vermeldt men ze gewoonlijk alleen in de dagboekposten. Evenzoo bij de terugontvangst.

1. Journaalpost.

Interest

voor 1 %0 provisie van ƒ2400 ƒ 2,40 Kas

voor ontvangen - 2397,60

aan Prolongatie °/g

voor opgenomen v. J. Koopman alh. a 2\ % ƒ2400, -

2. Journaalpost.

Interest

voor 1/m prolongatierente v. ƒ2400, - ƒ5,— « 1 %0 provisie v. ƒ2400 -2,40

aan Kas

voor betaald . ƒ7,40

3. Journaalpost.

Prolongatie °/g

voor teruggegeven aan J. Koopman alh. ƒ2400,

Interest

voor 1/m prol. rente v. ƒ2400 ƒ 5,-

aan Kas

voor betaald ƒ2405, -

Opmerkingen. Wat hier gezegd is van prolongatie, geldt ook voor beleening: de hoofdsommen, en ook deze alléén, komen op een afzonderlijke rekening, Beleening °/g, Beleening U/B. - Alle onkosten, verbonden aan het opnemen van geld, boekt men op Interest.

Sluiten