Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

120. 12 Nov. Gekocht van A. te B. voor rekening van C. te D., 150 pakken tabak voor / 4480,-

Onkosten - 43,20 ƒ 4523,20 Prov. 2% - 90,46 ƒ4613,66

N.B. De onkosten worden niet dadelijk betaald.

121. 13 Nov. Vereffend met E. te F. onze wederzijdsche vorderingen.

Zijn vordering op mij bedraagt ƒ 604.83

M'Jn » » hem „ - 482,33

ƒ 122,50

Hiervan betaald: in contanten - 40,50

in een aanw. op de Handelsbank "/ 82,-

Opmerking. Welk verschil maakt het in den journaalpost, of men de aanwijzing vroeger als geldswaardig papier ontvangen had, dan of men nu zelf de aanwijzing schrijft?

122. 1 Dec. Vereffend met Q. te H. onze wederzijdsche schulden.

Zijn schuld aan mij bedraagt: per 1 Aug. ƒ 482,50

Bij 4/m. rente a 3% - 4,83 ƒ487,33

Mijn schuld aan hem bedraagt: per 16 Sept. ƒ 389,-

Bij 2\ mnd. int. a 3% - 2,43- 391,43 Per kas ontvangen ƒ 95,90

123. 1 Nov. Betaald de volgende onkosten:

Huishuur ƒ 200, Kantoorhuur ƒ 40, Pakhuishuur ƒ 50, Vermogensbelasting ƒ 25, Bedrijfsbelasting ƒ 40.

124. 12 Dec. Getrokken op A. te. B. aan de order van mijzelven een wissel, ƒ 240,80 per 20 Maart.

125. 20 Dec. Verdisconteerd den wissel op A. te B.,

per 20 Mrt. ƒ 240,80 Disc. over 92/d. a 3% - 1,85

Het bedrag ontvangen in een aanwijz. op de H.Bank / 238,95

126. 10 Jan. Geaccepteerd een traitie van F. te H., ƒ 1234,50 per 1 April. Den wissel betaalbaar gesteld bij de Credietbank te Amsterdam.

Sluiten