Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

127. 13 Mrt. Overeengekomen met Q. Hoorn te Zutfen, dat ik mijn schuld, ƒ 1474,21 per heden, zal betalen met een wissel, heden getrokken op de Zutfensche Bank.

Wisselbedrag per 1 Mei ƒ1480,50 Disc. over 51/d a 3 % - 6,29 Contante waarde ƒ1474,21 Dezen wissel geëndosseerd aan O. Hoorn te Zutfen.

XVIII. MEMORIAAL VAN A. KOOPMAN.

§ 74. 128. Opgave. Journaliseer het volgende memoriaal. (Zie § 75 en voor de namen der rekeningen § 79).

Groningen, 1 Maart 1908.

Op heden mijn zaak begonnen met, in contanten ƒ 30.000 -

Uit de kas genomen voor de huishouding ƒ 150 —

A deposito geplaatst bij de Handelsbank alhier met int. a 2 % . . . . ƒ 29.700 —

~ 3 1 11

Gekocht verschillende kantoorbehoeften en per kas betaald 1 ƒ öq ~~

' — 5 - I

Gekocht op 3 maands promesse van A.

Lelie te Rotterdam, 50 pakken tabak voor ƒ 1.250 —

Zegel - 0 75 ƒ 1.250 75

5 —

Gekocht van B. Westerland alhier

ƒ4000 certif. N.W.S. 2\ % a 87\ ƒ 3.515 —

Rente over 64/d. - 17 78

„ _ Provisie £% _- 5 ƒ 3.537,78

Het bedrag betaald in een aanwijzing op

mijn deposito bij de Handelsbank alhier

—| |

Sluiten