Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groningen, 7 Maart 1908.

j I

7 Afgegeven aan A. Lelie te Rotterdam

mijn promesse per 5 Juni a.s ƒ 1.250 75

10

8 Gekocht a contant van C. de Veer te

Amsterdam 60 balen Java-koffie voor. . ƒ 3.560 — 11

9 Gekocht op 3 mnd. van D. Stoel te Rotterdam, 50 kranjangs Java-suiker voor ƒ 3.760 -

Zegel - 2 — ƒ 3.762 — _ 14 — —

10 Verkocht op promesse van 3 mnd. aan

E. Verf alhier, 15 pakken tabak voor. . ƒ 400

Promessezegel - 0 25 ƒ 400 25 15 — —

11 Ontvangen van E. Verf alhier zijn

'promesse per 14 Juni ƒ 400 25

, 16 » — —

12 Geaccepteerd een traite van D. Stoel

te Rotterdam, ƒ3762 per 11 Juni ... ƒ 3.762 -

L 18

13 Verkocht a contant aan F. de Vries

alhier, 20 pakken tabak voor ƒ 520

19

14 Geaccepteerd een traite van C. de Veer

te Amsterdam, o/Bankvereen.ald., 3/d. zicht ƒ 3.560 21

15 Verkocht op promesse van 3 maanden

aan G. Drijver alh., 10 b. Java-koffie voor ƒ 615

Promessezegel - 0 50 ƒ 615 50

De promesse ontvangen. ' 22

16 Betaald aan de Handelsbank alhier,

door afschrijving van mijn deposito, de

traite van C. de Veer te Amsterdam . . ƒ 3.560 -

Sluiten