Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groningen 30 April 1908.

42 Verkocht aan J. Koopmans alhier fl. 2000 Oostenr. papierr. 1868 5 % =

ƒ2400 a 84£ ƒ 2.028 Rente over 179/dg. - 5967 7 2.08767'

„. . . Provisie | % "_ 3-_ ƒ 2.08467

Hiervoor in betaling ontvangen een wissel

op B. Dijk te Winschoten, ƒ 1500 p. 9 Juli ƒ 1.500-

Disc. over 72/d. a 3 % ƒ 9 - 1.491 _ De rest per kas ontvangen.

30—

43 Gekocht op 3 maanden van J. Looman

te Rotterdam 50 kranjangs Java-suiker voor ƒ 3.630 — 30 L__

44 Betaald voor onkosten:

weekloonen aan pakhuisknechten. ... ƒ 34 —

pakhuishuur _ 40— ƒ 74 _

§ 75. Een bladzijde uit het Journaal behoorende bij het Memoriaal van A. Koopman.

Groningen, 1 Maart 1908.

1 Kas

i voor ontvangen ƒ 30.000 —

2 aan Kapitaal

: voor mijn zaak begonnen met f 30 000

I j 1

3 Huishouding

ivoor uit de kas ontvangen . I - 150 —

1 aan Kas

! voor betaald . j50_

| Over te brengen naar pag. 2 ƒ 30.150J— ƒ 30.150

Sluiten