Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groningen, 2 Maart 1908.

Overgenomen van pag. 1 ƒ 30.150 ƒ 30.150 -

3 4 Deposito u/g

; voor geplaatst bij de Handelsbank - 29.700

1 aan Kas

: voor betaald - 29.700 —

3

4 5 Onkosten

| voor kantoorbehoeften ... - 60 1 aan Kas

: voor betaald - 60 -

—i 5

5 6 Goederen

i voor 50 pakken tabak ... - 1.25075 7 aan : Crediteuren

A. Lelie, Rotterdam; (voor

50 pakken tabak) .... - 1.25075

Over te brengen naar pag. 3 ƒ 61.160 75 ƒ 61.16075

Opmerkingen. 1. De cijfers van de eerste kolom zijn de nommers der journaalposten.

2. De cijfers in de tweede kolom staan vóór de namen der rekeningen; ze wijzen de folio's van 't grootboek aan, waarop die rekeningen voorkomen. 1 Kas beteekent dus: Kas is de rekening op fol. 1 van 't grootboek.

3. De namen der rekeningen worden duidelijk geschreven, gewoonlijk in middelsoort schrift of randschrift: de vorm der journaalposten moet zóó zijn, dat het overbrengen naar't grootboek zoo eenvoudig mogelijk wordt.

4. In de derde kolom staat het woord „aan" vóór die rekeningen, waarvan men in 't grootboek de tweede pagina moet gebruiken.

5. De omschrijvingen neemt men in den regel zoo kort mogelijk; voor bijzonderheden zie men de dagboekposten.

6. Het cijfer „5" in de lijn tusschen de posten 4 en 5 beteekent „5 Maart".

Sluiten