Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te betalen (/59,02) en/0,49, die men schuldig is aan prolongatie-ren te.

De ƒ59,02 is een vordering van de zaak op de Handelsbank en tevens een winst voor den eigenaar.

De ƒ0,49 is een schuld van de zaak aan C. van Dam en tevens voor den eigenaar een verlies.

Hieronder volgt de volledige inventaris van de zaak van A Koopman op 30 April 1908.

Inventaris op 30 April 1908.

Activa.

Geld ƒ 724,63

Deposito u/g:

De Handelsbank alhier _ g 06

Goederen:

30 pakken tabak a ƒ 26 ƒ 780 -

30 balen Java-koffie a ƒ 60 - 1.800,—

90 kranj. Java-suiker a ƒ 80 - 7.200,'-

15 balen katoen a ƒ 148 - 2.220^ 12.000,-

Effecten:

ƒ3000 N. W. S. 2|% a 89 ƒ2.691,04 fl. o/w 6000 Oostenr. eff. 5 % a 84| - 6.254,- - 8.945,04 Debiteuren:

B. Oosting alhier, per 15 Juli ƒ 632,50

H. Vogel „ „18 Juni - 2.280,— - 2.912.50 Te innen wissels:

Een promesse v.G. Drijveralh.p.21 Juni ƒ 615.50

" D. Prins „ „ 26Mei - 3.523,05

• « wissel op B. Dijk te W. „ 9 Juli - 1.500,- - 5.638,55 Interest (Te vorderen —):

Te vorderen van de Handelsbank ƒ 59,02

Crediteuren: ƒ3630 in 90 d. a 4 % 36,30'

Te betalen wissels:

ƒ3762 in 44 d. a 4 % ƒ18,39

- 980,50 in 67 d. a 4 % - 7,30 - 25,69 - 121,01 Scheepsaandeelen:

£ aandeel in „Flevo" - 4.800,- ƒ 43.672,79

Sluiten