Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kapitaal op 1 Mrt. ƒ 30000 Interest van ƒ 30000 a 4% in 2/m = - 200

"ƒ 30200

Af voor de huishouding - 250 Kapitaal op 30 Apr. ƒ 29950 1 Mrt. - 30000 Kapi taal vermindering f 50 Door handel te drijven is 't kapitaal daarentegen vermeerderd met ƒ 781,90. - Wat voordeeliger was, blijkt nu duidelijk.

XXIII. DE PROEFBALANS.

§ 99. We hebben (zie pag. 74) de proefbalans leeren kennen als een controle-middel op de boekingen in 't grootboek. We hebben later (zie pag. 82 en volg.) gezien, dat de bedragen op de proefbalans gebruikt kunnen worden bij het berekenen van de winst. Bij de rekening Goederen bijv. hebben we de winst berekend uit:

Reeds ontvangen ƒ 6.452,— Proefb.-creditsom.

Balanswaarde der Goederen - 12.000,— Inventaris.

Verkoopwaarde ƒ 18,452, —

Betaald bij inkoop - 17.617,48 Proefb.-debetsom.

Winst f 834,52

Evenzoo bij andere rekeningen.

Wij kunnen dus algemeen zeggen: Wanneer de proefbalans en de inventaris gegeven zijn, kan men de rekening Winst (Verlies en Winst) opmaken.

Voorbeeld. Proefbalans.

Fol. Rekeningen. Debetsommen. Creditsommen.

1 Kas ƒ 40.000 - ƒ 39.000 -

2 Kapitaal - 1.200 - - 18.000 -

3 Goederen - 60.000 - 54.000 —

4 Crediteuren .... - 48.000 - - 56.000 -

5 Debiteuren .... - 36.000 - - 18.200 -

■ ƒ 185.20Ó~ "TH 85.200

Sluiten