Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De handelswinst bedraagt dus ƒ 2000

Uitgegeven - 1200 (bijv. voor de huish.) Kapitaalvermeerd. ƒ 800 = ƒ 18800 ƒ 18000. Opmerking. In plaats van de proefbalans kan men voor bovenstaande boekingen ook de saldo-balans nemen.

Dikwijls vereenigt men Proefbalans, Balans en Winst tot het volgende geheel.

Balans en Winstrekening over het boekjaar 19 . . .

Namen der Sommen der proefb. Balans Winst

Fol. , .

rekeningen. Debet Credit Debet Credit Debet Credit

1 Kas .... ƒ 40.000 ƒ 39.000 ƒ 1.000

2 Kapitaal . . - 1.200 - 18.000 /16.800

3 Goederen. . - 60.000 - 54.000 - 8.000 ƒ 2.000

4 Crediteuren . - 48.000 - 56.000 - 8.000

5 Debiteuren . - 36.000 - 18.200 - 17.800

Winst . . . - 2.000 ƒ 2.000

ƒ 185.200 / 185.200 / 26.800 ƒ26.800/ 2.000 ƒ 2.000

Het handelskapitaal van het volgende boekjaar f 18.800verkrijgt men, als men 't saldo op kapitaal ƒ 16.800 — met de winst, ƒ2.000, vermeerdert.

§ 100. Opgaven.

130. Sluit de volgende rekeningen af en maak Balans en Winst op. Proefbalans. 31 Dec. Saldo-balans.

Fol. Rekeningen Debet Credit Debet Credit

1 Kas ƒ 35.000 ƒ 34.600 ƒ 400

2 Kapitaal - 1.000 - 30.000 ƒ 29.000

3 Goederen .... - 17.000 - 8.000 - 9.000

4 Effecten - 14.000 - 1.360 - 12.640

5 Crediteuren ... - 16.000 - 19.000 - 3.000

6 Debiteuren.... - 9.000 - 5.000 - 4.000

7 Te innen wissels. . - 10.000 - 4.000 - 6.000

8 Interest - 100 - 140 - 40

ƒ 102.100 ƒ 102.100 ƒ 32.040 ƒ 32.040

Sluiten