Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Waarde der aanwezige effecten ƒ 1000.

6. A. Koopman, 1 / mnd. disconto.

7. A. de Jong ƒ 5000; 2/mnd. disconto.

9. F. Haan; 84 / d. disconto.

10. Te innen wissels; ƒ 940, 72 / d. disconto.

12. Nog te vorderen interest ƒ 50.

13. Nog te betalen onkosten ƒ 80.

Disconto voor alle vorderingen en schulden 4 %.

Opmerking. De ƒ 50 onder nc. 12 komt als vordering op de lste bladz. van Balans en als winst aan interest op de 2de bladz. van Interest.

XXIV. HET HEROPENEN VAN REKENINGEN.

§ 101. Wij sloten op pag. 79 Kas af met den journaalpost: Balans aan Kas, ƒ 724,63,

m. a. w. bij het opmaken der balans was er ƒ 724,63 in kas; zooveel dus ook, wanneer men het nieuwe boekjaar begint. Men zal dan Kas voor ƒ 724,63 moeten debiteeren; evenzoo Deposito u/g voor ƒ 8531,06, Goederen voor ƒ 12000 enz. Verder is er nog op Onkosten een schuld van ƒ 70,80, die nog betaald moet worden; dus Onkosten, als hulprekening van Crediteuren, crediteeren voor ƒ 70,80.

De schuld aan Looman bedraagt ƒ 3630 per 3 maanden; de contante schuld is ƒ 36,30 — ƒ 36,30. Zullen de boeken bij de heropening den juisten stand van zaken aanwijzen, dan moet blijken:

1® dat Looman over 3/m. ƒ 3630 moet ontvangen, en

2e dat de schuld op 1 Mei ƒ 36,30 kleiner is.

Daarom boeke men: Op Crediteuren ƒ 3630 en op de lste bladz. van Interest ƒ 36,30, voor te goed komenden interest.

Op dezelfde wijze herleidt men andere vorderingen en schulden tot de contante waarde.

De rekeningen worden dus heropend met de volgende balans-saldo's: (zie den inventaris op pag. 77 en 78).

Sluiten