Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 103. II. Memoriaalpost.

18 Mei. Ontvangen de 30 balen koffie, gekocht van Brown te Londen, volgens factuur van 12 Mei ƒ2115,83. Onkosten bij aankomst betaald ƒ44,17.

W. vermeerd.: Er is een verlies aan onkosten van ƒ44,17. W. vermind.: Er gaat ƒ44,17 uit de kas.

Ten opzichte van de goederen hebben we een waard everplaatsing, dezelfde die we hebben, wanneer men coupons van effecten afknipt en die in kas neemt; we schrijven daarom ook de goederen over van Goederen van buitenslands op Goederen met den journaalpost:

Goederen aan Goederen van buitenslands ƒ2.115,83, en wel op beide rekeningen voor de som, waarvoor ze op Goederen van buitenslands stonden.

Voor de w. vermeerd. en w. vermind. ten opzichte der ƒ 44,17 hebben we (zie de §§ 56 en 57):

Goederen aan kas ƒ44,17.

Men heeft dus den samengetrokken Journaalpost:

Goederen

voor 30 balen koffie ƒ2.160,-

aan Goederen van buitenslands

voor 30 balen koffie ƒ2.115,83

aan Kas

voor betaald . 44,17

Opmerkingen. 1. De rekening Goederen van buitenslands wordt bij aankomst der goederen voor hetzelfde bedrag gecrediteerd, als waarvoor ze vroeger gedebiteerd werd, onverschillig of de prijs hooger of lager geworden is. Op die rekening zal dan, in tegenstelling met Goederen, geen winst of verlies voorkomen. Slechts in één geval komt ze met Balans en Winst in aanraking, n.1. wanneer de goederen bij het opmaken der balans nog niet aangekomen zijn.

2. Worden de onkosten bij aankomst der goederen niet dadelijk betaald, dan is 't laatste deel van den journaalpost:

aan Onkosten ƒ 44,17. Het verlies door de onkosten geleden is reeds begrepen in de ƒ2160.

Sluiten