Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onkosten is in dit geval hulprekening van crediteuren; welke is dan de w.vermindering?

3. Hoe is 't deel: „Goederen aan Goederen van buitenslands" te verklaren als w.vermeerd. en w.vermindering ?

§ 104. III. Memoriaalpost.

20 Mei. Gekocht van de Handelsbank alhier een wissel op Londen, £ 175.8.10 en dien geremitteerd aan B. Brown ter voldoening van mijn schuld aan hem.

Betaald aan de Handelsbank £175.8.10 aƒ 12,06...ƒ2115,83.

W.vermeerd.: Er gaat een schuld te niet aan Br. van £ 175.8.10.

W.vermind.: Er gaat ƒ2115,83 uit de kas.

Journaalpost.

B. Brown te Londen m/r voor een wissel op Londen, £ 175.8.10 ƒ2115,83 aan Kas

voor betaald ƒ2115,83

Opmerkingen. 1. Wij hebben met Brown afgerekend, door hem een wissel te zenden. Wij hadden hem ook kunnen verzoeken een wissel op ons te trekken (tegen den koers te Londen). Wat in een bepaald geval voordeeliger is, leert de wisselarbritage.

2. Op de rekening B. Brown m/r is het vreemde geld de hoofdzaak; daarom heeft men er ook afzonderlijke kolommen voor.

De rekening ziet er uit als volgt:

Fol. 18.

15. Brown

te Londen m/r.

Fol. 18.

1908. lööa j

Mei|20 j £ 175 8 10 ƒ2.115 83 Mei j 15 30 b. k. | £ 175 8 10 /2.115 83

3. Welken journaalpost heeft Brown te maken, als hij den wissel ontvangt ?

§ 105. Opgaven. Journaliseer de volgende posten.

132. 1 Juni. Factuur ontvangen van A. Dupain te Bordeaux over een partij wijn, fr. 1827,50 a ƒ 48 . . ƒ 877,20.

133. 8 Juni. Ontvangen de partij wijn van A. Dupain te Bordeaux. Betaald voor onkosten ƒ 84,80.

134. 17 Juni. Geaccepteerd een traite van A. Dupain te

Sluiten