Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Journaalpost.

Te innen wissels voor een wissel op de Handelsbank alhier per 6 Aug. ƒ 6260,39

aan B. Brown te Londen m/r

voor zijn wissel ter vereffening van £ 517.7.9 (a ƒ 12.2) ƒ 6260,39

§ 109. IV. Memoriaalpost.

6 Aug. Geïncasseerd den wissel op de Handelsbank, groot ƒ 6260,39 per heden. Per kas ontvangen ƒ 260,39 en de rest in een aanwijzing op C. van Dam, kassier alhier.

W.vermeerd..: Er komen contanten en een geldswaardig papier in de zaak.

W.vermind.: Er gaat een geldswaardig papier uit de zaak.

Journaalpost.

Kas

voor ontvangen (zie § 34) ƒ 6260,39

aan Te innen in wissels

voor een wissel op de Handelsbank alhier per 6 Aug. ƒ 6260,39

§ 110. Opgaven.

136. 4 Juli. Gekocht op promesse van 3| maand van W. van Rees alhier, 100 pakken tabak, bruto 8560 K.G., tarra 2 K.G. per pak, a ƒ 1,25 per £ K.G. Promessezegel ƒ 10,50.

137. 7 Juli. In consignatie gezonden aan Brahms en Co. te Bremen, 100 pakken tabak, volgens factuur van heden ƒ 20.910,50. Onkosten ƒ 140.

138. 8 Juli. Afgegeven aan W. van Rees alhier mijn promesse per 19 October.

139. 10 Juli. Getrokken op Brahms en Co. te Bremen, vuor mijn rekening, M. 30.000 per 1 Sept., aan de order van' mijzei ven, a ƒ 58,90 ... ƒ 17670,-.

140. 14 Juli, Verdisconteerd mijn traite op Brahms en Co te Bremen, M. 30.000 per 1 Sept. a ƒ 58,95 ... ƒ 17685,—.

Sluiten