Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De £ 500 is ongeveer de waarde der Goederen; dikwijls trekt de afzender een wissel, ongeveer ter grootte van die som, reeds vóór dat er goederen verkocht zijn; hij beschikt dan over een bedrag, waarop hij eerst later recht kan krijgen; bij de afrekening moet gewoonlijk rente vergoed worden.

W.vermeerd.: Er ontstaat een vordering op Brown van ƒ106,40.

W.vermind.: Er gaat geld uit de kas.

De vordering op Brown zou men eigenlijk moeten boeken op: Brown te Londen z/r; gewoonlijk boekt men die echter op Onkosten (hier dus = Debiteuren), wat gemak oplevert bij het boeken der verkooprekening.

Journaalpost.

Onkosten

voor vracht op 100 pakken tabak van B. Brown te Londen ƒ 106,40

aan Kas

voor betaald ƒ 106,40

§ 112. II. Memoriaalpost.

1 Juli. Verkocht aan D. Berk alhier op 3 maanden:

60 pakken tabak van de partij van B. Brown te Londen voor ƒ 3950.

W.vermeerd.: Er ontstaat een vordering op D. Berk alhier.

W.vermind.: Er ontstaat een schuld aan B. Brown te Londen.

De geheele ƒ 3950 is echter niet voor hem; hij moet provisie betalen, bijv. 2 % = ƒ 79. Deze provisie is een winst; zij wordt eerst geboekt bij het opmaken der verkooprekening (§ H3), waardoor het journaliseeren der afzonderlijke verkoopen eenvoudiger wordt. Aan Brown komt dus toe-ƒ3950ƒ79 = ƒ3871.

We zouden dus kunnen boeken:

D. Berk ƒ 3950 aan Brown te Londen z/r ƒ 3871 aan Provisie - 79

Boekte men bij eiken gedeeltelijken verkoop de provisie, dan

Sluiten